top of page

โครงการ

มอบอนาคต

มอบหนังสือ

3.jpg

โรงเรียนห้วยอรุณหินลาด จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ขอขอบคุณ หจก. ที.เอส.บี โปรดักส์
ผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมบริจาคหนังสือในโครงการมอบอนคตมอบหนังสือ

5.jpg

โรงเรียนบ้านคะนา จังหวัด สุรินทร์
วันที่ 10 สิงหาคม 2562
ขอขอบคุณ บริษัท บูลโอเชี่ยน ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ จำกัด ผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมบริจาคหนังสือในโครงการมอบอนคตมอบหนังสือ

โรงเรียนบ้านนามั่ง จ.อุดรธานี.jpg

โรงเรียนบ้านนามัง จังหวัด อุดรธานี

 

โรงเรียนบ้านนาคอเรือ จ.เชียงใหม่.jpg

โรงเรียนบ้านนาคอเรือ จังหวัด เชียงใหม่

 

โรงเรียนวัดรางจระเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา.j

โรงเรียนวัดรางจระเข้ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

 

โรงเรียนวัดหน้าเมือง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้รับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดจาก คุณชมภัสสร เหล่าสกุล ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหน้าเมือง ร่วมกับบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

bottom of page