โครงการ

มอบอนาคต

มอบหนังสือ

3.jpg

โรงเรียนห้วยอรุณหินลาด จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ขอขอบคุณ หจก. ที.เอส.บี โปรดักส์
ผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมบริจาคหนังสือในโครงการมอบอนคตมอบหนังสือ

5.jpg

โรงเรียนบ้านคะนา จังหวัด สุรินทร์
วันที่ 10 สิงหาคม 2562
ขอขอบคุณ บริษัท บูลโอเชี่ยน ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ จำกัด ผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมบริจาคหนังสือในโครงการมอบอนคตมอบหนังสือ

โรงเรียนบ้านนามั่ง จ.อุดรธานี.jpg

โรงเรียนบ้านนามัง จังหวัด อุดรธานี

 

โรงเรียนบ้านนาคอเรือ จ.เชียงใหม่.jpg

โรงเรียนบ้านนาคอเรือ จังหวัด เชียงใหม่

 

โรงเรียนวัดรางจระเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา.j

โรงเรียนวัดรางจระเข้ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

 

โรงเรียนวัดหน้าเมือง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้รับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดจาก คุณชมภัสสร เหล่าสกุล ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหน้าเมือง ร่วมกับบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562