top of page

Coperate socali responsibility

มอบโอกาสด้วยหนังสือ

 

CSR

มอบโอกาสด้วยหนังสือ

นานมีบุ๊คส์คือผู้ให้บริการด้านการเรียนรู้ตลอด 28 ปี เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาการศึกษา สร้างสรรค์โครงการ CSR สำหรับองค์กร และคนไทยทุกคน ทั้งการบริจาคหนังสือ จัดกิจกรรม CSR หรือออกแบบกิจกรรมทางการตลาดเพื่อตอบโจทย์สินค้าต่างๆ ขององค์กร ต่อยอดไปสู่การสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าสู่ตลาดโรงเรียนและครอบครัว เป็นการสื่อสารแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ

มอบอนาคต

มอบหนังสือ

โครงการ

มอบอนาคต

มอบหนังสือ

ร่วมส่งเสริมการอ่านให้เด็กและเยาวชน ด้วยการสนับสนุนเงินซื้อหนังสือคุณภาพดีผ่านโครงการ

มอบอนาคต มอบหนังสือ โครงการบริจาคหนังสือสู่โรงเรียนด้อยโอกาส กว่า3,000 แห่งทั่วประเทศ

ด้วยความเชื่อว่าการอ่านเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ จึงเชิญชวนท่าน

และองค์กรของท่านร่วมสนับสนุนเงินเพื่อมอบหนังสือดีพร้อมตู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ และนานมีบุ๊คส์ ร่วมสมทบอีก 1 เท่าจากยอดบริจาคของท่าน มาร่วมเติมเต็มชั้นหนังสือในโรงเรียน เพื่อช่วยกันส่งเสริม

และพัฒนาการอ่านของเยาวชนไทย

แบบตู้หนังสือ-05.jpg

การเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

บริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อซื้อตู้หนังสือพร้อม หนังสือรวมมูลค่า 32,000 บาท เพื่อมอบให้ 1 โรงเรียน

สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ

  • ตู้หนังสือ มูลค่า 8,000 บาท

  • หนังสือ มูลค่า 12,000 บาท

  • นานมีบุ๊คส์ ร่วมสนับสนุนหนังสือ มูลค่า 12,000 บาท

แบบที่ 1 หนังสือพร้อมตู้

S__19488771.jpg

แบบที่ 2 หนังสืออย่างเดียว

บริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อจัดซื้อหนังสือมอบให้แก่โรงเรียนด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 10,000 บาท

  •  เงินบริจาค 5,000 บาท เพื่อซื้อหนังสือ

  •  นานมีบุ๊คส์ ร่วมสนับสนุนหนังสือ มูลค่า 5,000 บาท

ตัวอย่าง ตู้หนังสือให้เลือกทั้งหมด 8 แบบ

สิทธิประโยชน์

ที่ผู้เข้าร่วมบริจาคจะได้รับ

1. ท่านจะได้จารึกชื่อและ/หรือโลโก้องค์กรของท่านบนตู้หนังสือ

2. นานมีบุ๊คส์ ยินดีอำนวยความสะดวกในเรื่องการขนส่งตู้หนังสือไปยังโรงเรียน

(โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

3. กรณีบริจาคเป็นจำนวนมากในนามบริษัท นานมีบุ๊คส์ ยินดีสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์

การจัดพิธีมอบ และ หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนให้ด้วย(จำนวน 1 โรง)

4. หนังสือขอบคุณจากโรงเรียนที่รับมอบ สามารถใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

(เฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อตามกรมสรรพากรกำหนด)

5. บริษัทนานมีบุ๊คส์ยินดีร่วมสนับสนุนหนังสือสมทบอีก 1 เท่าจากยอดบริจาคของท่าน

หัวตู้.png
แบบตู้หนังสือ-01.jpg
แบบตู้หนังสือ-02.jpg
แบบตู้หนังสือ-03.jpg
แบบตู้หนังสือ-04.jpg
แบบตู้หนังสือ-05.jpg
แบบตู้หนังสือ-06.jpg
แบบตู้หนังสือ-08.jpg
แบบตู้หนังสือ-07.jpg

 นานมีบุ๊คส์ ตระหนักดีว่าหนังสือสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กมากเพียงใด จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทยสนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโครงการชุมชนอยู่ดี ชีวิตพอเพียง ท่าสองยาง ที่มูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย ให้การดูแล ภายใต้ "โครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ" เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงหนังสือดีมีคุณภาพและจำเป็นต่อการเรียนรู้ ให้แก่เด็กในโรงเรียนด้อยโอกาสทั่วประเทศ ร่วมสร้างตัวตนสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กด้อยโอกาส ท่านเองก็สามารถร่วมบริจาคหนังสือไปพร้อมกับเรา สนใจคลิก : https://www.nanmeebooks...


สำหรับโอนเงินค่าซื้อหนังสือบริจาค ชื่อบัญชี บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด บัญชีกระเเสรายวัน   

สาขาสุขุมวิท ธนาคาร กสิกรไทย หมายเลขบัญชี 003-1-17065-6 

โรงเรียนบ้านตะโละสตาร์ จ.ยะลา.jpg

โรงเรียนบ้านตะโละสตาร์ จังหวัด ยะลา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ขอขอบคุณคุณสรัญญา วัฒนหงษ์ศิริ
ผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมบริจาคหนังสือในโครงการมอบอนคตมอบหนังสือ

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จ.น่าน.jpg

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จังหวัด น่าน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ขอขอบคุณคุณสุกิจ สุวานิช
ผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมบริจาคหนังสือในโครงการมอบอนคตมอบหนังสือ

4.jpg

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล จังหวัดสุพรรบุรี 
วันที่ 28 มกราคม 2562
ขอขอบคุณคุณสุมณฑา อธิพันธุณอำไพ
ผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมบริจาคหนังสือในโครงการมอบอนคตมอบหนังสือ

Our Solutions

Books for gift

S__19398662.jpg

Space Khaoyai

4I8A2549.JPG

Space 31

Layer 0.png

Course

iStock-1008096718.jpg
bottom of page