ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 092-223-4626 02-662-3000 ต่อ 4313

Line : nmblay E-Mail: sales@nanmeebooks.com

เวลาทำการ 08.30-17.30 น.

NEWS 

ข่าวสารประจำองค์กร

Homepro 2019 20th & 10th Employee Anniversary (25 กันยายน 2562)

Wellness Retreat for Body & Mind ครั้งที่ 2 (4-6 ตุลาคม 2562)

นานมีบุ๊คส์จัด Wellness Retreat for Body & Mind ชีวิตที่ดีเกิดจากร่างกาย จิตใจ และอาหารการกิน ณ โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ เขาใหญ่         
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฌเฉพาะด้าน
-นายแพทย์ยงยุทธ์  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
-Dr.Tom Wu ดร.ด้านโภชนาการและการรักษาด้วยวิถึธรรมชาติจากสหรัฐอเมริกา
-กภ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ และ กภ.ประไพศรี วัฒนาศรมศิริ นักกายภาพบำบัด

โฮมโปรจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี, 20 ปี และทำกิจกรรม Team Building เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร บริการด้วยใจ คิดเป็นทำเป็นอย่างโฮมโปร ณ โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์    เขาใหญ่